Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA LECZNICZO-WYPOCZYNKOWEGO „DELFIN” w USTCE

Szanowni Państwo, będziemy bardzo wdzięczni za współpracę w zakresie przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu bezpiecznego i spokojnego pobytu wszystkim naszym Gościom.

 1. Umowa o świadczenie usług wypoczynku w naszym Ośrodku zawierana jest ustnie (przez telefon lub osobiście).
 2. Wpłata przez Gościa zadatku (40% ceny usługi) oznacza zawarcie umowy i akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Otrzymanie zadatku jest przez OLW „Delfin” dokumentowane wystawieniem paragonu z kasy fiskalnej lub faktury (jeżeli przed dokonaniem wpłaty Gość zgłosi chęć otrzymania faktury).
 4. Gość rezygnujący z wypoczynku (dokonanej rezerwacji) może wskazać pisemnie inną osobę, która przejmie jego prawa i obowiązki wynikające z umowy z OLW „Delfin” w zarezerwowanym terminie.
 5. Rezygnacja z usług OLW „Delfin” na 90 dni lub mniej przed umówionym terminem rezerwacji, skutkuje utratą wpłaconego zadatku.
 6. Zawierając umowę z OLW „Delfin” wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 101, poz. 926 z 2002 roku z późniejszymi zmianami), przez ZNP ZG OLW „Delfin” dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gości w naszym Ośrodku oraz do korzystania z pozostałych usług świadczonych przez OLW „Delfin”.
  Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich korygowania.
 7. Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi.
 8. Wpłata zadatku musi nastąpić na rachunek bankowy wskazany przez OLW „Delfin”, do kasy Ośrodka lub przekazem pocztowym na adres OLW „Delfin” w ciągu 7-dni roboczych od daty zawarcia umowy. Nieterminowa zapłata zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 9. Uzgodniona cena za usługi (pomniejszona o wpłacony zadatek) winna być wpłacona przez Gościa w dniu przybycia do OLW „Delfin” gotówką lub przelewem. Członkowie ZNP w celu otrzymania zniżki należnej członkom ZNP, w chwili dokonywania rozliczenia winni okazać aktualną legitymację potwierdzającą przynależność do Związku. Po dokonaniu wpłaty Gość otrzymuje paragon z kasy fiskalnej lub na życzenie fakturę imienną. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy i odmowy wykonania usługi z Gościem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych terminach.
 10. Niewykorzystanie przez Gościa któregokolwiek ze świadczeń nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. Gość nie może bez zgody i wiedzy Dyrekcji OLW „Delfin”, przekazać pokoju osobom trzecim nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 11. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 14:00 a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 10:00.
 12. Wszyscy Goście są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych (cisza nocna trwa od godziny 22:00 do godziny 7:00) oraz przepisów BHP i Ppoż. Ze względów bezpieczeństwa, zabronione jest używanie w pokojach grzałek elektrycznych, kuchenek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 13. Goście OLW „Delfin” ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałych z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób.
 14. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom. Psy przebywające na terenie obiektu powinny być na smyczy i w kagańcu. Wszelkie zabrudzenia po zwierzętach muszą być niezwłocznie uprzątnięte. Zwierzęta muszą posiadać aktualne świadectwo szczepienia.
 15. OLW „Delfin” nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w pokojach lub innych pomieszczeniach obiektu, w szczególności takie jak wartości pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne/filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Mienie wartościowe może być złożone do depozytu, należy kontaktować się z recepcją. Parking jest parkingiem niestrzeżonym i OLW „Delfin” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu lub mienia w nim pozostawionego.
 16. W pokojach i innych pomieszczeniach OLW „Delfin” obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 17. Dyrekcja OLW „Delfin” zastrzega sobie prawo do wezwania policji i usunięcia z Obiektu osób zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.
 18. Recepcja OLW „Delfin” czynna jest w godzinach 8:00 – 22:00.

Dla bezpieczeństwa naszych Gości o godzinie 22:00 kluczymy drzwi wejściowe do budynku. Gość planujący późniejszy powrót otrzyma w recepcji klucz.
Prosimy jednak, aby po każdym wejściu lub wyjściu z obiektu ponownie drzwi wejściowe zakluczyć (nie pozostawiać ich niezakluczonych na noc).

Dziękujemy i życzymy przyjemnego wypoczynku.
Dyrekcja OLW „Delfin”

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij